murasaki

Миний тухай

Мөрөөдөл рүүгээ гүй, болохгүй бол алх, болохгүй бол мөлх, бүүр болохгүй бол тэр зүг рүүгээ хараад хэвтчих...