ЧИНГҮН

Миний тухай

Эгэлгүй амьдрал, эрхэмсэг оршихуйг эрхэмлэгч нэгэн...